Blog

Vi er nu klar med release 2023.4

Vi har arbejdet på noget lækkert her i sensommeren, og vi er glade for at kunne præsentere lidt at det nye for jer.

Her er nogle af de lækre features:

  • Kørelærere kan nu fra mobilen sende SMS'er til sine elever på en aftale. En klik og man kan sende til alle eleverne på én gang.
  • Det er nu muligt at definere SMS'ser for specifikke moduler, så eleverne får en helt specifik SMS, når der oprettes en aftale for det modul.

  • Vi har tilføjet så du som kørelærer kan emaile lektionsplanen direkte til eleven (på elevens vegne).
  • Når man bruger vores "Håndhæv rækkefølge" feature, så undlader vi at inddrage køreteknisk anlæg og øvelse på lukket bane. Det er kun tero og øvelse på vej, der bliver betragtet.
  • Fejlrettelser og andet lækkert!

Vi håber i får glæde af det nye.

Kom igang med Drivelogger allerede nu

Ingen grund til at vente. Blot kontakt os og du kommer igang snart!